Panitia Pendirian Rumah Tahfizh Zaid Bin Tsabit (RumFizh ZabinTsa) Lampung Utara

Dewan Pembina: Majelis Pertimbangan Pembina & Pembina Harian YB MIBI
Dewan Pakar & Pengarah: Ust. Rony S. Y. Zebua  حَفِظَهُ اللهُ & Ust. Suhaeli AKA DS  حَفِظَهُ اللهُ

KETUA: Rudy Heryanto
Penanggung Jawab Keuangan & Pengesahan: Achmad Bachtiar  حَفِظَهُ اللهُ
Wakil Ketua I & PJ Legalitas: Slamet Riyadi  حَفِظَهُ اللهُ
Wakil Ketua II: SerKa Mujiono  حَفِظَهُ اللهُ

DIVISI KANTIBMAS
SerKa Mujiono  حَفِظَهُ اللهُ(Ketua)
SerDa Aprizal  حَفِظَهُ اللهُ
Kasino  حَفِظَهُ اللهُ

DIVISI HUMAS
Ust Suhaeli AKA DS  حَفِظَهُ اللهُ
Narno  حَفِظَهُ اللهُ

DIVISI PENGGALANGAN DONASI
Sarjono  حَفِظَهُ اللهُ
Hermanto (Abu Syaima)  حَفِظَهُ اللهُ
Abu Syaukani  حَفِظَهُ اللهُ

DIVISI PEMBANGUNAN
Suwarno  حَفِظَهُ اللهُ (Ketua)
Sushambali  حَفِظَهُ اللهُ
Sutrisno  حَفِظَهُ اللهُ
Suwandi  حَفِظَهُ اللهُ
Atri waliman  حَفِظَهُ اللهُ

DIVISI UMUM
Tugio  حَفِظَهُ اللهُ
Tohirin حَفِظَهُ اللهُ
Sadli  حَفِظَهُ اللهُ